Naša firma ukončila svoju pôsobnosť

Naša firma ukončila svoju pôsobnosť dňom 1.5.2019 a neprevádzkuje predajňu ani služby v oblasti bývania.

 

Ďakujeme za dôveru